Warszawa

 +48 22 331 54 54

 +48 22 331 54 55

 kontakt@people.com.pl

Godziny pracy Biura
08:00 - 18:00 (Elastyczny czas pracy)
 

Kontakt z mediami

 +22 416 01 02, 508 385 432

 Beata Cioczek

 beata.cioczek@mplusg.com.pl

People Sp. z o.o.
Ul. Inflancka 4a
00 - 189 Warszawa

NIP: 526-23-62-379, REGON: 016058872
KRS: 0000125316, Organ rejestrują…cy: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Zarząd: Lucyna Pleśniar - Prezes Zarzą…du, Sebastian Popiel - Członek Zarzą…du
Kapitał‚ zakładowy: 300.000,00 zł‚
Wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia nr 403