Warsztaty i Szkolenia dla działu HR oraz kadry menedżerskiej z technik prowadzenia Wywiadu Behawioralnego według metodologii People (zarówno w formie szkoleń otwartych jak i zamkniętych). Udział w warsztatach to mierzalne korzyści dla Ciebie i Twojej organizacji.

Podniesienie kompetencji w zakresie rekrutacji i selekcji pozwoli na:

  • Znaczące podniesienie trafności decyzji dotyczących zatrudnienia i promocji pracowników,
  • Zmniejszenie ryzyka rotacji i niedopasowania kandydata do organizacji (a więc i kosztów rekrutacji)
  • Nabycie umiejętności niezbędnych do identyfikacji wartościowych talentów na rynku,
  • Wprowadzenie jakościowego podejścia do selekcji i oceny kompetencji – koncentrującego się na wartości i jakości przejawianych zachowań,
  • Zobiektywizowanie i ustandaryzowanie sposobu prowadzenia wywiadów selekcyjnych,
  • Udzielanie kandydatom przejrzystego, profesjonalnego feedbacku na temat ocenianych kompetencji oraz uzasadnienia podjętych decyzji rekrutacyjnych.
Kontakt

Magdalena Milewska

Recruitment Manager

(Farmacja & Biotechnologia & Medycyna)

(People & Organization Development Manager)

+48 22 331 94 60

magdalena.milewska@people.com.pl