Kluczowym celem projektu  Assessment / Development Center jest diagnoza kompetencji uczestników na podstawie próbek ich zachowań w zadaniach symulujących prawdziwe sytuacje z ich życia zawodowego.

Diagnoza kompetencji pozwala na zwiększenie trafności planów rozwojowych a także decyzji rekrutacyjnych poprzez obiektywne zbadanie kluczowych kompetencji uczestników / kandydatów. 

Porównanie skuteczności metod selekcyjnych:

 

(współczynnik korelacji r-Pearson`a)

Grafologia / Astrologia

0

Wywiady niestrukturyzowane

 0.19

Testy osobowości

0.39

Testy zadań

0.54

Testy umiejętności

0.53

Wywiady behawioralne 

0.61

Assessment Center       

0.65

People posada Autorski Słownik Kompetencji, który umożliwia porównanie wyników każdego z uczestników projektu z wymaganym profilem kompetencyjnym stworzonym dla danego stanowiska, a także porównania między sobą poziomów poszczególnych wymiarów, którymi cechują się uczestnicy.

Wynikiem tego badania jest raport, zawierający profil kandydata w postaci wykresów kompetencyjnych wraz z formą opisową. Wykres porównuje poziom kompetencji, które ujawnił kandydat z ogólnym profilem kompetencyjnym stworzonym dla danego stanowiska pracy.

Przejrzystość tego modelu pozwala na w pełni zobiektywizowaną i klarowną odpowiedź na pytania:

  • Czy i na jakim poziomie uczestnicy ujawniają̨ kompetencje kluczowe dla ich roli, zidentyfikowane jako krytyczne czynniki sukcesu dla stanowiska, które obejmuje.
  • Jakie inne zachowania ujawniają̨ uczestnicy obejmujący te stanowiska, w codziennych sytuacjach zawodowych typowych dla ról, które pełnią.
  • Które z kompetencji stanowią ich silne strony i decydują o sukcesie zawodowym.
  • Jakie są deficyty i potencjalne obszary rozwoju oraz jak je wspierać po podjęciu decyzji o tworzeniu planów wsparcia dla uczestnika po objęciu przez niego nowej funkcji.
  • Co różni wyłonionych kandydatów między sobą w ich indywidualnym podejściu do konkretnych sytuacji w ich życiu zawodowym.

Posiadana przez People metodologia może zostać zastosowana również w wywiadzie behawioralnym, który stosujemy jako niezależną część procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez naszych klientów, aby zwiększyć trafność i zobiektywizować decyzje rekrutacyjne.

Kontakt

Aleksandra Figura

Recruitment Team Leader

(Sprzedaż & Marketing & Engineering)

+48 22 331 54 63

aleksandra.figura@people.com.pl